GDPR

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal Asociația Club Sportiv U-BT Cluj-Napoca

A.C.S. U-BT Cluj-Napoca este o persoană juridică fără scop lucrativ care are ca scop să promoveze practicarea în rândurile tuturor categoriilor de tineri a jocului de baschet, încurajarea practicării baschetului la toate nivelele de vârstă sau a formelor de organizare din România, de inițiere, selecție și căutare de talente, pregătire și participare la sistemul competițional, precum și sprijinirea în diverse forme a mișcării sportive care are ca scop dezvoltarea sportului de masă.

A.C.S. U-BT Cluj-Napoca apreciază importanța deosebită a prelucrării datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare (cu excepția informaţiilor dezvăluite deliberat de catre Client unor părți terţe, fie ele persoane fizice sau juridice). 

În prezentul document, prin referirea la operator/societate sau la A.C.S. U-BT Cluj-Napoca se înțelege și referirea la operatorul www.u-bt.basketball. Dacă doriți să aflați care sunt prelucrările efectuate de A.C.S. U-BT Cluj-Napoca asupra datelor personale care vă privesc, vă rugam sa parcurgeti această Politică de confidențialitate și, dacă veți considera că informațiile prezentate aici nu sunt suficient de explicite pentru dumneavoastră, vă rugăm să adresați orice întrebare la: 

 • Identitate operator: ASOCIATIA CLUB SPORTIV U-BT CLUJ-NAPOCA
 • Adresa de corespondență: Splaiul Independenței Nr. 6, Cluj-Napoca
 • Număr de Identificare din Registrul Sportiv: CJ/A2/00213/2006
 • Cod fiscal: RO18906504
 • Telefon / Fax: 364-265326
 • E-mail: office@u-bt.ro
 • Web: www.u-bt.basketball

Procedura de colectare a datelor cu caracter personal și scopul acestor prelucrări

A.C.S. U-BT Cluj-Napoca prelucrează datele cu caracter personal colectate în activitățile de organizare și promovare a evenimentelor sportive (meciuri de baschet), asigurându-se de respectarea tuturor obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și de respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință. 

A.C.S. U-BT Cluj-Napoca prelucrează datele personale ale persoanelor fizice, în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a acestora în legătură cu evenimentele organizate (meciuri de baschet), precum și pentru buna derulare a evenimentelor sportive prin crearea programului competițiilor, afișarea rezultatelor și clasamentelor, a statisticilor jucătorilor și alte date de acest gen. De asemenea, datele personale pot fi folosite pentru comunicarea de oferte promoționale, de campanii de fidelizare sau alte comunicări comerciale, precum și pentru a se asigura onorarea comenzilor de pe magazinul online shop.u-bt.ro

Prelucrarea datelor personale la nivelul A.C.S. U-BT Cluj-Napoca presupune colectarea, utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, organizarea și structurarea, interpretarea, ștergerea, modificarea și/sau completarea acestor date. Vă informăm că A.C.S. U-BT Cluj-Napoca administreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condițiii de siguranță și numai pentru scopurile precizate mai jos. 

Datele dumneavoastră sunt colectate pe următoarele căi: 
1.În pagina de web www.u-bt.basketball, unde vă puteți autentifica folosind contul dumneavoastră Facebook în vederea transmiterii unor comentarii. Ne dorim, astfel, să intrăm într-un dialog cu dumneavoastră pentru a ne optimiza serviciile pe care vi le oferim. Este necesară folosirea unei identități on-line, preluată de pe contul Facebook, pentru a ne asigura că site-ul nostru nu este indisponibilizat/blocat prin transmiterea unui număr foarte mare de mesaje prin aplicații automatizate. Scopul acestei prelucrări de date, respectiv autentificarea dumneavoastră, este relaționat de necesitatea de a vă putea răspunde personalizat la comentariile trimise. De asemenea, vă informăm că societatea noastră nu vă verifică identitatea asumată prin această autentificare și folosește datele primite de la Facebook doar pentru a vă diferenția de alți utilizatori. Datele personale accesate prin această prelucrare nu sunt păstrate de către societatea noastră 

2. În pagina web shop.u-bt.ro unde vă puteți înregistra ca și client pentru a putea efectua comenzi online de produse promoționale. Categoriile de date care sunt colectate în aceste pagini sunt următoarele: 

 • Nume și prenume 
 • Nr. Telefon 
 • Adresă de livrare
 • Date de facturare
 • Adresa de e-mail  

Prin completarea datelor de creare a unui cont de client, în condițiile menționate anterior, vă exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate de A.C.S. U-BT Cluj-Napoca în scopul onorării comenzilor pe care le faceți. 

3. În timpul evenimentelor sportive pe care le organizăm prin preluarea și publicarea de imagini și secvențe video pe paginile de web și social media ale A.C.S. U-BT Cluj-Napoca. Scopul acestei prelucrări este de a promova activitățile sportive în rândul tinerilor precum și de a promova competitiile organizate de A.C.S. U-BT Cluj-Napoca. Perioada de stocare a acestor imagini este de 5 ani. Vă puteți opune oricând la această prelucrare, prin intermediul formularului de înscriere pe care îl completați sau prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa office@u-bt.ro

Vă informăm că exactitatea datelor personale pe care le introduceți în paginile web precizate anterior se află în responsabilitatea dumneavoastră. A.C.S. U-BT Cluj-Napoca nu verifică datele introduse și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica. 

Datele pe care le furnizați către A.C.S. U-BT Cluj-Napoca sunt folosite ca atare pentru informarea dumneavoastră cu privire la evenimentele organizate, precum și pentru onorarea comenzilor efectuate online. Dacă nu sunteți de acord ca datele să vă fie prelucrate de către societatea noastră, aveți dreptul și libertatea de a nu vă înregistra ca utilizator pe site-ul nostru sau de a nu vă transmite datele personale în paginile web sus-menționate.

În situația în care nu doriți să vă introduceți datele personale, veți putea în continuare să utilizați site-ul nostru pentru a vă informa cu privire la serviciile oferite de A.C.S. U-BT Cluj-Napoca. Precizăm că în site-ul web al societății noastre nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, așa cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR. 

Dacă sunteți minor și accesați unul din site-urile societății noastre o puteți face doar dacă aveți consimțământul unui părinte sau a tutorelui legal. 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către A.C.S. U-BT Cluj-Napoca pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în pagina web de autentificare / creare utilizator magazin online (precizate anterior). Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, prin transmiterea, în acest sens, a unui email la adresa noastră office@u-bt.ro. În această situație datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta. 

Precizăm că, pentru evidențele contabile, datele aferente vor fi păstrate potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

Securitatea prelucrărilor de date personale

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, A.C.S. U-BT Cluj-Napoca a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim: 

 • Echipamente de securizare a accesului la rețea (Firewall) 
 • Componente specifice de protecție anti-virus 
 • Aplicarea regulată de patch-uri și upgrade-uri pentru componentele software/hardware implicate 
 • Instruirea persoanelor care administrează aplicația web cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date 
 • Acces restricționat la date 
 • Testare periodică e eficienței măsurilor de securitate aplicate

Informații referitoare la stocarea datelor personale

Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul aplicațiilor web ale A.C.S. U-BT Cluj-Napoca sunt păstrate pe servere securizate localizate la furnizori de servicii specializați din România și pot fi accesate de către personalul nostru pentru a vă oferi serviciile solicitate sau pentru a asigura servicii tehnice de întreținere și de mentenanță. 
Durata de stocare a datelor personale care vă privesc este, după caz: 

 • Pentru datele furnizate de dvs. pentru înregistrarea pe site, datele vor fi păstrate până în momentul în care vă exercitați dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opoziție; 
 • Pentru datele personale care vă privesc, utilizate în cadrul contractelor avute cu noi, durata de păstrare a acestora este în conformitate cu legislația existentă în domeniul fiscal. În interes legitim, putem păstra datele dumneavoastră și ulterior termenelor menționate mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice. 

Ce drepturi aveți?

Prin cererea dumneavoastră transmisă prin email la adresa office@u-bt.ro sau prin intermediul poștei la adresa de corespondență a A.C.S. U-BT Cluj-Napoca vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi: 
Dreptul de a fi informat. 
Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens. 

Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale și, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc. 

Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare). 

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări. 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator. 

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dumneavoastră, potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate de A.C.S. U-BT Cluj-Napoca cu datele dvs. personale. 

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că A.C.S. U-BT Cluj-Napoca nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs. În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro). 

Notă. În situația în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, A.C.S. U-BT Cluj-Napoca poate: 
- fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 
- fie să refuze să dea curs cererii. 

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii. Pentru orice alte informații în legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați. 

Transmiterea către terți a datelor personale

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate de către societatea noastră către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice/sau juridice, cu excepțiile cazurilor prevăzute expres de legislația națională sau europeană. De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice (Parchet, Poliție, instanțele judecatorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugăm să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului. 

Colectarea automată de date cu caracter non-personal

În unele cazuri, este posibil ca A.C.S. U-BT Cluj-Napoca să colecteze informații cu caracter non-personal despre Clienți. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site-urile web ale societății. 

În timpul navigării pe site, A.C.S. U-BT Cluj-Napoca ar putea stoca anumite informații ale Utilizatorului. Aceste informatii vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” ajută A.C.S. U-BT Cluj-Napoca să raspundă cât mai bine intereselor și preferințelor Utilizatorilor. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. A.C.S. U-BT Cluj-Napoca recomandă Utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului folosit pentru a identifica cum pot fi utilizate cookie-urilor. 

Vă recomandăm, în acest sens, să consultați site-ul www.youronlinechoices.com, unde puteți afla mai multe informații referitoare la gestiunea fișierelor de tip „Cookie”.

Alte precizări

Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea în timp a serviciilor oferite de A.C.S. U-BT Cluj-Napoca, ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, realizată de societatea noastră, vă recomandăm să consultați periodic acest document. 

Parteneri